Sanacija karioznog gornjeg prednjeg levog sekutića estetskom plombom

Captioned Image

PRE

Captioned Image

POSLE

Rekonstrukcija zuba gornje vilice metalokeramičkim mostom. Povišena je visina zagrižaja i time dobijena bolja funkcionalnost i estetika.

Captioned Image

PRE

Captioned Image

POSLE

Rekonstrukcija bezube gornje i donje vilice totalnim akrilatnim protezama. Postignut je bolji govor, funkcija žvakanja i estetika.

Captioned Image

PRE

Captioned Image

POSLE